Vyberte stránku

SEO analýza

Nezískává si váš web dostatek návštěvníků z přirozených výsledků vyhledávání? Přečtete si, jaké kroky obsahuje SEO analýza v mém pojetí.

Jako bonus na závěr pro vás mám několik tipů na výběr vhodného specialisty.

Jaké SEO analýzy vytvářím?

Rozsah SEO analýzy vždy závisí na konkrétním webu a cílech klienta. Níže uvádím nejčastější strukturu analýzy.

Můj pracovní proces je následující:

1. Vyhodnocení webové analytiky

Před startem prací na SEO je třeba, abych co nejlépe porozuměl podnikání klienta a fungování jeho webu. Ujasníme si, čeho chceme dosáhnout a zjistíme, co na stávajícím webu funguje dobře a které části mají pravděpodobně rezervy.

2. Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov je základní stavební kámen většiny prací na SEO, který nelze přeskočit. Z toho důvodu je třeba jí věnovat náležitou péči. Analýzu klíčových slov využijeme jak při návrhu úprav struktury a obsahu, tak i při dlouhodobém vyhodnocování, či návrhu PPC kampaní.

Analýza klíčových slov musí být pochopitelná tak, aby s ní dokázal klient snadno pracovat. Na druhou stranu však musí být komplexní, celkově mapovat daný obor a obsahovat celou řadu metrik (konkurence, komerční potenciál fráze, relevance,…)

3. Doporučení pro úpravy struktury webu

Z vyhodnocení webové analytiky a analýzy klíčových slov často vzejde řada doporučení na úpravy struktury webu. Často na webu řada vhodných vstupních stránek chybí, nebo nemají dostatečnou prominenci ve struktuře. Stejně tak mohou být na webu některé stránky spíše jako „mrtvá váha“. U těch je pak třeba zvážit jejich odstranění či sloučení s jinými.

4. Technický audit webu

Máte-li malý web na moderním redakčním systému, pravděpodobně vám technické úpravy webu pomohou jen minimálně. Naopak u větších webů, které jsou vyvíjeny na míru, obvykle technické úpravy nabývají na důležitosti.

Doporučím vám vhodný rozsah auditu technického SEO. U veškerých doporučení pak určím prioritu s ohledem na očekávané výsledky, tak abyste se mohli rozhodnout, do kterých úprav se vám reálně vyplatí investovat.

5. Obsahový audit webu

Z analýzy klíčových slov víme, jaká témata uživatele zajímají, jaké vyhledávačům kladou otázky a jak svůj dotaz ve výsledku formulují. Tomu potřebujeme přizpůsobit obsah webu.

Obsah zde není jen text s klíčovými slovy, ale zásadní faktor, který pomáhá přesvědčit uživatele, aby na webu provedl určitou cílovou akci. U e-shopů tak obsah zastupuje prodavače, kterého najdete v kamenných prodejnách. Dobrý prodavač toho prodá spoustu, špatný prodavač naopak spíše způsobí, že zákazník příště raději půjde jinam.

V rámci obsahové analýzy SEO prověřím, zdali váš obsah dostatečně dobře odpovídá potřebám uživatelů a zdali mu dostatečně pomáhá v nákupním procesu.

Kvalitní obsah webu tak kombinuje následující 3 oblasti:

  • Pohled uživatele – Z pohledu uživatele by měl obsah odpovídat dotazu, který ho na stránku přivedl. Měl by pomáhat uspokojovat jeho potřebu (např. informovat) či pomáhat řešit jeho problém (např. pomoc s výběrem produktu).
  • Pohled SEO – Z pohledu SEO je třeba zajistit, aby i vyhledávač pochopil zaměření textu a považoval jej za relevantní při vyhledávání cílových frází.
  • Pohled cílů webu – Obsah nesmí na webu překážet a odvádět návštěvníka od hlavních cílů webu. Naopak má pomáhat při nákupním procesu a podporovat jeho nákupní rozhodnutí.

6. Audit odkazového profilu webu

Pokud máte web, který je již zavedený, tak provedu analýzu jeho odkazového profilu, abychom zjistili, jak si stojí v porovnání s konkurencí a jestli nevykazuje nějaké odchylky, které by bylo nutné řešit.

Analýza odkazového profilu je jedním s dílků skládanky, které mi umožní následně doporučit strukturu dlouhodobých prací a navrhnout nejvýhodnější aktivity.

7. Doporučení pro přesměrování URL adres

Při změnách na webu často bohužel není možné zachovat URL adresy všech podstránek. V těchto případech je nezbytné zajistit správně nastavené přesměrování původních URL adres na jejich nové varianty.

Bohužel častá praxe je taková, že se tyto činnosti podceňují a přitom mohou mít zásadní dopad na výsledky webu.

8. Komunikace s vývojáři a kontrola zapracování

Moje práce nekončí tím, že odešlu hotovou analýzu. Kvalitní analýza je stabilní základ, ale bez bezchybné realizace by byla k ničemu.

Aktivně komunikuji s vaším dodavatelem webu, případně mohu doporučit ověřené spolupracovníky.

Veškeré části před publikací na živý web kontroluji tak, aby nemohlo docházet k tomu, že web chybně implementované úpravy poškodí.

Často je také potřeba hledat kompromisní řešení, které bude výhodné z pohledu SEO a zároveň spolehlivě realizovatelné.

9. Vyhodnocení a doporučení dalších kroků

Po implementaci všech doporučení ještě zpětně kontroluji, zdali je vše v pořádku. Následně společně vyhodnotíme přínos úprav.

V tento moment již podrobně znám klientův webu a také jeho silné stránky. Na základě toho doporučuji další vhodné kroky v rámci dlouhodobých prací na SEO.

Zaujal vás můj přístup k SEO analýzám?

Rady pro výběr SEO specialisty

Děkuji, že jste dočetli až sem. Na závěr mám pro vás několik tipů, které vám pomohou s výběrem SEO specialisty tak, abyste minimalizovali riziko promarněné investice:

i

Nechte si zaslat ukázkový výstup

Jsou doporučení dostatečně konkrétní? Víte z analýzy přesně, co máte dělat? Dávají doporučení smysl i prostým selským rozumem?

Zjišťujte, kdo konkrétně pro vás bude pracovat

SEO nedělají stroje nebo firmy. Vždy je na konci člověk, který bude váš web analyzovat a vytvářet jednotlivá doporučení. Zjišťujte jeho kvalifikaci a zkušenosti, nenechte se zmást imagem agentury či obratným obchodníkem.

w

Sledujte, jak se ptají

Klade SEO konzultant spoustu otázek, které se týkají vašeho podnikání a chce od vás nasdílet celou řadu různých dat a přístupů? To je obvykle dobrý signál. Naopak když někdo může na analýze začít pracovat jen tak, utečte co možná nejdál.